Ustanova Klasika

Managerski koncert že dolga leta zagotavlja sredstva za glasbene talente. V zadnjih 18 letih smo jim namenili več kot 500.000 evrov. S sredstvi iz managerskega koncerta smo doslej pomagali Anji Bukovec, Mojci Zlobko Vajgl, Mateju Bekavcu, Ireni Preda, Tanji Sonc, Maku Grgiću, Luki Šuliću, Lani Trotovšek, Evi-Nini Kozmus, Mojci Bitenc, Nikoli Pajanoviću in mnogim drugim mladim, že uveljavljenim slovenskim glasbenikom.

Da bo vsak evro premišljeno uporabljen, skrbi Ustanova Klasika, kateri namenjamo denar iz koncerta. Ustanova skrbi za razvoj nadarjenih glasbenikov z nakupom inštrumentov, plačevanjem šolnin na prestižnih mednarodnih akademijah, finančno podporo za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, snemanjem zgoščenk in drugo pomočjo, ki talentom  omogoča umetniško rast.

Ustanova Klasika je ena redkih podobnih filantropskih inštitucij v Sloveniji, ki posluje popolnoma brez vsakih stroškov. Vsi sodelavci ustanove Klasika delajo kot prostovoljci.

Če se želite tudi vi pridružiti tej plemeniti iniciativi in prispevati k razvoju mladih glasbenikov, vas prosimo, da nakažete vaš prispevek na bančni račun Ustanove Klasika.

Naslov: Ustanova Klasika, Rožna dolina, cesta X/17 a, Ljubljana
Račun pri SKB Banki št. SI56 0310 0100 3661 622

poslanstvo managerskega koncerta