Ustanova Klasika

Managerski koncert že dolga leta zagotavlja sredstva za glasbene talente. Samo v zadnjih 16 letih smo jim namenili okroglih 400.000 evrov. S sredstvi iz managerskega koncerta smo doslej pomagali Anji Bukovec, Mojci Zlobko Vajgl, Mateju Bekavcu, Ireni Preda, Tanji Sonc, Maku Grgiću, Luki Šuliću, Lani Trotovšek, Evi-Nini Kozmus, Mojci Bitenc, Nikoli Pajanoviću in mnogim drugim mladim, že uveljavljenim slovenskim glasbenikom.

Da bo vsak evro premišljeno uporabljen, skrbi Ustanova Klasika, kateri namenjamo denar iz koncerta. Ustanova skrbi za razvoj nadarjenih glasbenikov z nakupom inštrumentov, plačevanjem šolnin na prestižnih mednarodnih akademijah, finančno podporo za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, snemanjem zgoščenk in drugo pomočjo, ki talentom  omogoča umetniško rast.

Ustanova Klasika je ena redkih podobnih filantropskih inštitucij v Sloveniji, ki posluje poplnoma brez vsakih stroškov. Vsi sodelavci ustanove Klasika delajo kot prostovoljci.

Če se želite tudi vi pridružiti tej plemeniti iniciativi in prispevati k razvoju mladih glasbenikov, vas prosimo, da nakažete vaš prispevek na bančni račun Ustanove Klasika.

Naslov: Ustanov Klasika, Rožna dolina, cesta X/17 B, Ljubljana
Račun pri UniCredit Banki št. SI56 2900 0005 2156 272

poslanstvo managerskega koncerta